Nätverk seniora kommunikationschefer

Vårt nätverk för seniora kommunikationschefer är till för dig som behöver resonera och reflektera kring aktuella ämnen och utmaningar med andra och därmed skapa gemensamt lärande. Ni är själva experterna och blir guidade av en erfaren nätverksledare. Ni planerar själva innehållet och säkerställer givande diskussioner.

Introduktion och beskrivning

Genom att vara med i ett nätverk får du möjlighet att diskutera och reflektera inom olika områden och ämnen med personer som står inför samma utmaningar som du har. Här bygger du ett starkt nätverk av nya kollegor i branschen. Tillsammans har deltagarna många års erfarenhet av kommunikationsarbete, något som kommer alla till del. Du såväl ger som tar emot ny energi och får nya infallsvinklar från kunniga kollegor. Andras case blir goda referenser för egen utveckling i organisationen.

 

Nätverksledare

Nätverket leds av Ulrika Hallesius,senior kommunikationskonsult med en bakgrund som kommunikationsdirektör på Visit Sweden. Nätverksledaren är en facilitator som driver gruppen framåt. Några träffar har ett aktuellt, förutbestämt ämnesområde med eller utan gästföreläsare som inspirerar oss till fortsatta diskussioner.

 

Diskussionspunkter

Deltagarna kommer att få vara med och bidra till att formera innehållet i nätverket, men här några exempel på ämnen vi gärna utforskar tillsammans i detta nätverk.

  • Kommunikationsorganisationens funktion och organisering
  • Kommunikatörens strategiska roll
  • Framtida utmaningar och dilemman
  • Trender och spaningar inom kommunikation

Gästföreläsare vid första tillfället 26 augusti

Vi har bjudit in Marie Froment från Sonder till nätverkets första träff. Marie har arbetat som managementkonsult i mer än tjugo år. De senaste fem åren har hon och hennes kollegor utforskat och utvecklat nya sätt att leda och organisera, som kan hantera den ökande komplexitet och förändringstakt som ställer nya krav på våra organisationer. Hon stödjer i idag företag i att transformera sina organisationer så att de i grunden är mer anpassningsbara, uppmuntrar samspel, främjar förnyelse och är engagerande för människorna som arbetar där.


Tider

Vi träffas klockan 16.00 på PS Matsal. Vi fortsätter våra diskussioner över en middag som serveras klockan 18.00.

Tre snabba frågor till Ulrika

Vilken eller vilka är de största utmaningarna för kommunikationschefer idag?

Vi befinner oss i en tid med snabba förändringar och kommunikation blir en allt viktigare insats i organisationernas strävan efter att nå sina mål. Många kommunikationschefer ser nu över hur man ska organiserakommunikationen i morgondagens verksamheter, både internt, externt och hur avdelningen ska bemannas. Ett spännande förändringsarbete!

På vilket sätt hjälper nätverket till att möta dessa utmaningar?

Medlemmar ges möjlighet att dela sina utmaningar för att få nya infallsvinklar påsina dilemman. Det är ett effektivt sätt att få ta del av hela gruppens samlade erfarenhet och applicera på sina egen verksamhet. 

Vad kommer man konkret ha fått med sig efter nätverket?

Man får flera års extra kommunikationschefserfarenhet på mycket kort tid!

Något om 2020 års nätverk?

"2020 ska vi välja ut några spännande framtidsspaningar som vi ska diskutera och undersöka betydelsen av för oss kommunikationschefer. Kanske gör vi studiebesök hos någon medlem och om intresse finns kan vi bjuda in en spännande extern talare. Nätverksdeltagarna får vara med och utforma riktningen för innehållet."

Ansökan

Du ansöker genom att mejla till nilla.peterson@svkom.se. Vänligen läs våra bokningsvillkor här.

 

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar