Nätverk Intern kommunikation - Stockholm

Våra nya unika nätverk kombinerar fysiska och digitala träffar – allt för att anpassa oss till en föränderlig värld.

Under nätverksträffarna delas erfarenhetsutbyte, gemensamt lärande och inspiration från framstående experter. Du bygger långsiktiga relationer med deltagarna och en nätverksledare planerar innehållet och säkerställer givande diskussioner.

Introduktion och beskrivning

Genom att vara med i ett nätverk får du möjlighet att diskutera projekt, idéer och vägval med personer som står inför samma utmaningar som du har eftersom nätverket är roll och/eller ämnesspecifikt. Du bygger dessutom långsiktiga relationer som bidrar till din utveckling under hela yrkeskarriären.

Våra nätverk kombinerar erfarenhetsutbyte i gruppen med inspirerande föredrag av experter inom ert gemensamma område. Nätverket består av en liten grupp på max 15 personer vilket bidrar till dynamik och trygghet. Ni träffas gemensamt vid det första och sista av de sex tillfällena, de fyra träffarna däremellan sker via en digital plattform. Mellan träffarna förekommer hemuppgifter designade för att skapa givande diskussioner och bidra till din utveckling.


Nätverk Intern kommunikation finns i flera orter. Se utbildning för att hitta ett som passar dig.

 

Varför nätverk om intern kommunikation?

Det som förenat de flesta deltagarnas feedback från nätverken är att det känns så givande, inspirerande, kul och utvecklande att få möjlighet att träffa likasinnade regelbundet under informella former. Att vi alla delar en passion för intern kommunikation och en stark tro på att välfungerande kommunikation kan bidra till att skapa goda arbetsplatser. Att vi i en tid när känslan är att det hela tiden finns något nytt som väntar runt hörnet, så får tillsammans möjlighet lyfta och lufta spaningar, tankar och funderingar.

Vi ger och får input från gruppen som har liknande utmaningar och upplevelser, och som kan tillföra den sista pusselbiten man just då behöver för att känna sig mer tillfreds och trygg med sig själv. Vi stöttar, peppar och letar efter det bästa vi har, både av kunskaper som människor. 

När vi startar upp inventera vi behoven och sätta agendan tillsammans.

 

Nätverksledare

Nätverket leds av Sofie Reutercrona som idag driver konsultföretaget Inse Kommunikation med specialisering att bidra till en mer effektiv och hållbar kommunikation internt. Sofie har drivit är utbildad beteendevetare och marknadsekonom och har tidigare arbetat som ansvarig för intern kommunikation bland annat inom hotell, bank- och försäkring.  

 

För vem passar nätverket?

Det här nätverket är för dig som arbetar med interna kommunikationsfrågor.


Datum

Observera att ändringar i tid och datum kan förekomma. Varje tillfälle sker mellan klockan 13:00 och 16:00. Vi bekräftar start för nätverket när minst 12 personer är anmälda.

 

Så fungerar distanstillfällena

  • Nätverksträffen genomförs online vid 2-5 träffen, samma tider som den fysiska nätverksträffen.
  • Med moderna och interaktiva verktyg kan man ställa frågor och diskutera i grupp.
  • Tidsåtgången är samma oavsett digital eller fysisk närvaro.
  • Nätverksledaren finns med under hela den utsatta tiden.
  • Du behöver ha en bra uppkoppling med din dator och du deltar via ett digitalt verktyg med ljud, bild och webkamera. Länk för att kunna delta i det digitala mötesrummet kommer att skickas till dig i god tid innan Nätverksstart.
  • Pauser ingår i den angivna tiden av nätverkstillfället.

DISKUSSIONSPUNKTER

Digitalisering av interna kanaler

  • Vart är intranätet påväg?

Medarbetarna och självledarskap

  • Vad innebär det för den interna kommunikationen?

Kommunikativt ledarskap

  • Ledningens och chefers kommunikativa ansvar och vårt stöd till dem.

Förändringar

  • Hur får den interna kommunikationen en bärande roll vid förändringar?
VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Vill du veta mer?

Undrar du om kursen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till EvaHanna Wittrin, utbildningschef. Tfn: +46 722 871 871 Mejladress: evahanna.wittrin@svkom.se

EvaHanna Wittrin

EvaHanna Wittrin

Vill du veta mer?

Undrar du om kursen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till EvaHanna Wittrin, utbildningschef. Tfn: +46 722 871 871 Mejladress: evahanna.wittrin@svkom.se

loader
Laddar